NOVOSTI
NEWS

Nacionalna izložba pasa
National dog show

CAC-HR DUBROVNIK
05.05.2012.


-----------------------------------------------------------------

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU / ENTRY DEADLINE:
16.04.2012.

-----------------------------------------------------------------

SLANJE PRIJAVNICA / SENDING ENTRIES:
e-mail: cac.dubrovnik@gmail.com     fax: +385 (0)1 48 15 356

-----------------------------------------------------------------

MJESTO ODRŽAVANJA / SHOW PLACE:
AUTO KAMP / AUTO CAMP
KUPARI

-----------------------------------------------------------------

 

O DUBROVNIKU
ABOUT DUBROVNIK
SUCI
JUDGES
PROGRAM
SCHEDULE
UPISNINA
ENTRY FEE
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
REKLAME
ADVERTISING
SMJEŠTAJ
ACCOMODATION
KONTAKT
CONTACT
UZGOJNI PREGLED U DUBRONIKU
05.05.2012.
 
 

Hrvatski Kinološki Savez / Croatian Kennel Club