NOVOSTI
NEWS

REKLAME U KATALOZIMA IZLOŽBE
CACIB UMAG
09.-10.06.2012.


Za članove HKS-a kod oglašavanja uzgajivačnice ili
pasa bez isticanja komercijalnih proizvođača:

1) oglas u bloku:
400,00 kn (PDV uključen)

2) oglas po osobnoj želji u katalogu:
500,00 kn (PDV uključen)


Oglašavanje u komercijalne svrhe

1) oglas u bloku:
500,00 kn (PDV uključen)

2) oglas po osobnoj želji u katalogu:
700,00 kn (PDV uključen)


KRAJNI ROK ZA PREDAJU I PLAĆANJE OGLASA
18
.05.2012.
petra@hks.hr


-----------------------------------------------------------------

ADVERTISING IN SHOW CATALOGUE
CACIB
VARAŽDIN
09.-10.06.2012

 

For advertising kennels or dogs without accentauting commercial manifactures:
1) block advertising:
55,00 €

2) catalog advertisement by choice:
80,00 €


Commercial Advertisement

1) block advertising:
45,00 €

2) catalog advertisement by choice:
55,00 €


ADVERTISEMENT SUBMISSION AND PAYMENT
18
.05.2012
petra@hks.hr

 

O UMAGU
ABOUT UMAG
SUCI
JUDGES
Subota
Satuday, 09.06.2012.
Nedjelja
Sunday, 10.06.2012.
PROGRAM
SCHEDULE
UPISNINA
ENTRY FEE
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
REKLAME
ADVERTISING
SMJEŠTAJ
ACCOMODATION
KONTAKT
CONTACT
BEST IN SHOW REZULTATI
BEST IN SHOW RESULTS
FOTOGALERIJA
PHOTOGALLERY
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski Kinološki Savez / Croatian Kennel Club