POČETNA
HOME
 

R O B E R T
K A N A S

[Slovačka / Slovakia]

 
 

Rođen sam 1977.godine.  Cijeli moj život je povezan s ljubavi prema životinjama, posebno psima.

Moj prvi pas je bio Oštrodlaki jazavčar, kasnije je došao Češki Terijer, Skye terijer, Zapadnoškotski bijeli terijer, također sam u suvlasništvu imao Američkog Koker Španijela, Bobtaila, Irskog Terijera i Newfoundlanda.  Pod predznakom uzgajačnice Flanagan sam uzgojio nekoliko prekrasnih pasa koji su pstigli zapažene rezultate - prvaci mnogih zemalja, Internacionalni šampioni, Europski (mladi i zreli) šampioni, Vice-europski, Svjetski i Vice-Svjetski.

Danas uzgajam Skye terijere, a zajedno sa svojom ženom Martinom i Zapadnoškotsko-bijele terijere pod njenom uzgajačnicom Sunshine Celebration. Psi iz obe naše uzgajačnice su po cijeloj Europi, Americi, Australiji i Aziji. 

U „pseći“ svijet sam ušao prije 20 godina,  prvotno kao izlagač svojih pasa a potom kao handler i 
groomer drugih pasa.
 
Postao sam sudac 2001.godine. Danas sam međunarodni sudac za sve pasmine FCI grupe III i nekih pasmina iz skupina I, VIII i IX. Sudio sam mnoge međunarodne, nacionalne i specijalne izložbe u navedenim zemljama: Slovačka, Češka, Austrija, Luksemburg, Hrvatska, Španjolska, Italija, Mađarska, Poljska, Litva, Latvija, Slovenija, Belgija, Francuska, Nizozemska, Njemačka, Rusija, Srbija, Švicarska, Rumunjska, Finska, Danska, Estonija, Švedska i Norveška,, a od ovih većih izložbi imao sam čast suditi Svjetsku izložbu 2009.godine i Europsku 2011.godine. Također često sudim i Junior Handling.

Od svih sudačkih angažmana najdraži su mi pozivi za suđenje specijalnih izložbi. Iz tog razloga sam bio iznimno počašćen pozivom na Interru 2013. godine Glavnu terijersku specijalnu izložbu 2014 u Finskoj.

Bio sam član organizacijskog odbora Europske izložbe pasa 2003.godine i Svjetske izložbe pasa 2009.godine. Često me možete vidjeti i kao komentatora na izložbama.

Posebice bih istalnuo Europsu izložbu pasa 2003.godine, Doberman IDC Svjetsku izložbu, FCI Victor Grand Prix 2004. i Svjetsku izložbu 2009.godine.


Godinama sam bio član Odbora Slovačkog kluba za Terijere i Foksterijere a sada zajedno sa svojim timom organiziram izložbu Grand Prix Slovakia i Derby Winner Show.

 

 


I was born in 1977. All my life has been connected with the love of animals, especially dogs.

The first one was a Wirehaired Dachshund, later on came a Cesky Terrier, Skye Terrier, a West Highland White Terrier, also in co-ownership an American Cocker Spaniel, a Bobtail, an Irish Terrier and a Newfoundland. The FLANAGAN prefix was officially registered by the FCI in 1994 and we have bred several litters and very successful dogs under it. I still breed the Skye Terriers nowadays, but also the West Highland White Terriers with my wife Martina under her prefix SUNSHINE CELEBRATION. Our most important success includes many championships from not only European countries, international championships, several European and World Winner titles, including our bred dogs. You can meet dogs from both of our kennels around the whole Europe, but also in Asia, Australia and on the American continent.

I have entered the world of dog shows some twenty years ago, first as an exhibitor of my own dogs, later on as a handler or groomer of other breeds.  

I started judging in 2001. Today I am an international judge for all breeds of the FCI group 3 and some breeds from groups 1, 8 and 9. I have judged many international, national and specialty shows in Slovakia, Czech, Austria, Luxembourg, Croatia, Spain, Italy, Hungary, Poland, Lithuania, Latvia, Slovenia, Belgium, France, Holland, Germany, Russia, Serbia, Switzerland, Romania, Finland, Denmark, Estonia, Sweden and Norway, from the most important shows I should mention the FCI World Dog Show 2009 and FCI European Show 2011. Very often I judge Junior Handling. Out of all the show invitations I mostly appreciate to get the honor of judging club or specialty shows of different breeds. For that reason I very much appreciate the opportunity to judge the World Special Terrier Show INTERRA 2013 and the Main Terriers Speciality 2014 in Finland. 

I was a member of the organizing team of the European Dog Show 2003 and the World Dog Show 2009. You can often meet me at the shows also as the main ring speaker. I would especially point out the European Show 2003, the Doberman IDC World Show 2003, World Champion of Champions FCI VICTOR GRAND PRIX 2004 and the World Dog show 2009. 

Through the years I have been a member of the board of the Slovak Terrier and Fox Terrier club, and nowadays I organize a prestigious international dog shows Grand Prix Slovakia and Derby Winner Show with my team.

 

 


 

O ZAGREBU
ABOUT ZAGREB
 
SUCI
JUDGES
  PETAK / FRIDAY, 21.11.2014.
SPECIJALNE IZLOŽBE
SPECIAL SHOWS
  SUBOTA / SATURDAY
CACIB ZAGREB, 22.11.2014.
  NEDJELJA / SUNDAY
CACIB ZAGREB, 23.11.2014.
  ŽIVOTOPISI
JUDGES CV
 
PROGRAM IZLOŽBE
SHOW SCHEDULE
MJESTO IZLOŽBE
SHOW PLACE
IZLOŽBENI RED
SHOW REGULATIONS
 
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
 
SUPREME
BEST IN SHOW
 
UPISNINE ZA  CACIB ZAGREB
ENTRY FEE FOR CACIB ZAGREB
NAČIN UPLATE
METHOD OF PAYMENT
 
PRIJAVNICA
ENTRY FORM
 
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
ŠAMPIONATI
CHAMPIONSHIPS
 
NAJAM ŠTANDOVA
RENTAL OF TRADE STANDS
OGLAŠAVANJE U KATALOGU
ADVERTISING IN THE CATALOGUE
SMJEŠTAJ U ZAGREBU
ACCOMODATION IN ZAGREB
 
INFORMACIJE
INFORMATION
 

SPECIJALNE IZLOŽBE
SPECIAL SHOWS

Zagreb, 21.11.2014.

 
FCI 1
BRITANSKI OVČARI
BRITISH SHEEPDOGS
FCI 1
PASTIRSKI I OVČARSKI PSI
SHEEPDOGS AND MOUNTAIN DOGS
FCI 2
NJEMAČKE DOGE
GREAT DANES
FCI 2
DOBERMANI
DOBERMANNS
FCI 3
TERIJERI
TERRIERS
FCI 3
AMERIČKI STAFORDSKI TERIJERI
AMERICAN STAFORDSHIRE TERRIERS
FCI 4
JAZAVČARI
DACHSHNDS
FCI 5
NORDIJSKE PASMINE
NORDIC BREEDS
FCI 6
GONIČI
HOUNDS
FCI 6
DALMATINSKI PSI
DALMATIAN
FCI 7
PTIČARI
POINTING DOGS
FCI 8
ŠPANIJELI I RETRIVERI
SPANIELS AND RETRIEVERS
FCI 9
TIBET DOG EUROPE
FCI 9
BIŠONI I SRODNE PASMINE
BICHONS AND RELATED BREEDS
FCI 9
PUDLI
POODLS
FCI 10
HRTOVI
SIGHTSHOUNDS
 

[Hrvatski kinološki savez - Croatian Kennel Club]