POČETNA
 
KONTINENTALNI PTIČARI
Baterija A Zlatko PITEŠA
Berislav PUCAR
Baterija B Dušan ULJANČIĆ
Neven LJUBIČIĆ
BRITANSKI PTIČARI
Baterija A Petar KLARIĆ
Dragan ŽUŽA
BARAGE
Goran DEJANOVIĆ,  Dražen TULIČIĆ,  Davorin ANDRIJAŠEVIĆ

 

Baterija A Berislav PUCAR
Petar KLARIĆ
Baterija B Velimir SRUK
Goran DEJANOVIĆ
Baterija C Neven LJUBIČIĆ
Zlatko PITEŠA
Baterija D Dragan ŽUŽA
Davorin ANDRIJAŠEVIŽĆ
BARAGE
Dražen TULIČIĆ,  Branko ŠARE,  Dušan ULJANČIĆ,  Damir SKOK

 

 
Baterija A Velimir VALJO
Ante UDOVIČIĆ
Baterija B Vjekoslav FILIPLIĆ
Nikola ZEBA
Baterija C Jure PULJIZ
Milan ULJANČIĆ
Baterija D Ante MEŠTROVIĆ
Milan ČULINOVIĆ


 

ORGANIZATORI
OPĆE INFORMACIJE
PROGRAM
SUCI
PRIJAVNICE
SMJEŠTAJ
INFORMACIJE
PRESS - AKREDITACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ - Ilica 61, HR - 10000 Zagreb