POČETNA
 
KONTINENTALNI PTIČARI
Baterija A Velimir SRUK
Berislav PUCAR
Baterija B Marijan ČIŽMEŠIJA
Dragan MILANOVIĆ
BARAGE KONTINENTALNIH PTIČARA
Velimir SRUK, Marijan ČIŽMEŠIJA, Branko ŠARE
 
BRITANSKI PTIČARI
Baterija A Dragan ŽUŽA
Petar KLARIĆ
Davorin ANDRIJAŠEVIĆ

 

Baterija A Pio KLUN
Dragan MILANOVIĆ
Baterija B Davorin ANDRIJAŠEVIĆ
Vicencije MRĐEN
Baterija C Dragan ŽUŽA
Petar KLARIĆ
Baterija D Velimir SRUK
Berislav PUCAR
BARAGE
Dražen TULIČIĆ,  Dragan ŽUŽA, Pio KLUN

 

 
Baterija A Ante UDOVIČIĆ
Nikola BOGUT
Baterija B Nikola ZEBA
Darko MARTINOVIĆ
Baterija C Jure PULJIZ
Milan ULJANČIĆ
Baterija D Ante MEŠTROVIĆ
Dalibor PEŠUTIĆ


 

ORGANIZATORI
OPĆE INFORMACIJE
PROGRAM
SUCI
PRIJAVNICE
SMJEŠTAJ
INFORMACIJE
PRESS - AKREDITACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ - Ilica 61, HR - 10000 Zagreb