PRAKTIČNI I PISMENI ISPITI
ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE

VARAŽDIN, 13.-14.05.2017.

 


PRAKTIČNI ISPITI
ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE

 Obaviještavamo sve pripravnike za kinološke suce da će se praktični ispiti za oblik

održati na međunarodnim izložbama u Varaždinu,

13. i 14. svibnja 2017. godine za vrijeme održavanja međunarodnih izložbi CACIB Varaždin.

 
Zainteresirani kandidati trebaju ispit prijaviti na predviđenoj prijavnici

najkasnije 21 dan prije ispita (do 22. travnja –  subota),

nakon čega će pismeno biti obaviješteni o rasporedu polaganja ispita.

 

Kandidat koji je prijavio ispit, dužan je u slučaju opravdane nemogućnosti pristupanja ispitu,

najkasnije 7 dana prije održavanja ispit pismeno odjaviti.

 

U slučaju da ispitu ne pristupi, niti ga odjavi u navedenom roku, kandidat neće moći pristupiti na slijedeći ispitni rok.

 


PRIJAVNICA ZA PRAKTIČKI ISPIT
ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE KOJI JOŠ NISU KINOLOŠKI SUCI

[preuzmi prijavnicu]
 


PRIJAVNICA ZA PRAKTIČKI ISPIT
ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE KOJI VEĆ JESU KINOLOŠKI SUCI

[preuzmi prijavnicu]
 

 


PISMENI ISPITI
ZA SVE SUDAČKE PRIPRAVNIKE

 

Obaviještavamo sve pripravnike za kinološke suce da će se

pismeni ispiti održati u Varaždinu, 13. i 14. svibnja 2017. godine

za vrijeme održavanja međunarodnih izložbi CACIB Varaždin.

 

Zainteresirani kandidati trebaju pismeni ispit prijaviti

na predviđenoj prijavnici najkasnije 21 dan prije ispita (do 22. travnja – subota),

nakon čega će biti obaviješteni o primitku prijave i vremenu polaganja pismenog ispita.

 

Kandidat koji je prijavio ispit, dužan je u slučaju opravdane nemogućnosti pristupanja ispitu,

najkasnije 7 dana prije održavanja ispit pismeno odjaviti.

U slučaju da ispitu ne pristupi, niti ga odjavi u navedenom roku, kandidat neće moći pristupiti na slijedeći ispitni rok.

 


PRIJAVNICA ZA PISMENI ISPIT
ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE KOJI JOŠ NISU KINOLOŠKI SUCI

[preuzmi prijavnicu]
 


PRIJAVNICA ZA PISMENI ISPIT
ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE KOJI VEĆ JESU KINOLOŠKI SUCI

[preuzmi prijavnicu]