POČETNA
HOME
 

  STATISTIKE - STATISTICS 

 

CACIB UMAG, 08.06.2013.
[SUBOTA / SATURDAY]

RASPORED PASA PO KRUGOVIMA
RING SCHEDULE

RASPORED PASA PO PASMINAMA
BREED SCHEDULE

RASPORED PASA PO ZEMLJAMA
COUNTRY SCHEDULE

BEST IN SHOW SUCI
BEST IN SHOW JUDGES

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CACIB UMAG, 09.06.2013.
[NEDJELJA / SUNDAY]

RASPORED PASA PO KRUGOVIMA
RING SCHEDULE

RASPORED PASA PO PASMINAMA
BREED SCHEDULE

RASPORED PASA PO ZEMLJAMA
COUNTRY SCHEDULE

BEST IN SHOW SUCI
BEST IN SHOW JUDGES

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka Izvršnog odbora HKS-a od dana 07.rujna 2012.godine :
 
Kupirani  psi oštenjeni nakon 01.01.2013.  godine
ne  mogu učestvovati na kinološkim manifestacijama na području Republike Hrvatske.

Izuzetci su  propisani Zakonom o zaštiti životinja.

 

Dogs born after 01st of January 2013
with cropped ears and docked tails,
can not participate on any cynological event in Croatia!

 

O UMAGU
ABOUT UMAG
 
SUCI
JUDGES
  CACIB UMAG,
08.06.2013. [subota / saturday]
  CACIB UMAG,
09.06.2013. [nedjelja / sunday]
ŽIVOTOPISI SUDACA
JUDGES CV
 
PROGRAM IZLOŽBE
SHOW SCHEDULE
MJESTO IZLOŽBE
SHOW PLACE
IZLOŽBENI RED
SHOW REGULATION
ROKOVI PRIJAVA
ENTRY DEADLINES
 
UPISNINA
ENTRY FEE
 
PRIJAVNICA
ENTRY FORM
SMJEŠTAJ
ACCOMMODATIONS
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
INFORMACIJE
INFORMATIONS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski kinološki savez // Croatian Kennel Club  
T: 00385 (0)1 48 46 124, 00385 (0)1 48 46 126   //   F: 00385 (0)1 48 15 356   //   E: dogshow@hks.hr