POČETNA
HOME
!!! STATISTIKE - STATISTICS !!!

CACIB VARAŽDIN, 25.05.2013.
[saturday / subota]

RASPORED PASA PO KRUGOVIMA
RING SCHEDULE

RASPORED PASA PO PASMINAMA
BREED SCHEDULE

RASPORED PASA PO ZEMLJAMA
COUNTRY SCHEDULE

BEST IN SHOW SUCI
BEST IN SHOW JUDGES


CACIB VARAŽDIN, 26.05.2013.
[sunday / nedjelja]

RASPORED PASA PO KRUGOVIMA
RING SCHEDULE

RASPORED PASA PO PASMINAMA
BREED SCHEDULE

RASPORED PASA PO ZEMLJAMA
COUNTRY SCHEDULE

BEST IN SHOW SUCI
BEST IN SHOW JUDGES

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SUBOTA / SATURDAY, 25.05.2013.
10,00 h

Međunarodna izložba pasa / International Dog Show
CACIB VARAŽDIN

Specijalna izložba / Special Dog Show
PINČERA I ŠNAUCERA / PINSCHERS AND SCHNAUZERS

Specijalna izložba / Special Dog Show
RETRIVERA / RETRIEVERS
!!! OTKAZANO - CANCELED !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NEDJELJA / SUNDAY, 26.05.2013.
10,00 h

Međunarodna izložba pasa / International Dog Show
CACIB VARAŽDIN


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka Izvršnog odbora HKS-a od dana 07.rujna 2012.godine :
 
Kupirani  psi oštenjeni nakon 01.01.2013.  godine
ne  mogu učestvovati na kinološkim manifestacijama na području Republike Hrvatske.

Izuzetci su  propisani Zakonom o zaštiti životinja.

 

Dogs born after 01st of January 2013
with cropped ears and docked tails,
can not participate on any cynological event in Croatia!

 

O VARAŽDINU
ABOUT VARAŽDIN
 
SUCI
JUDGES
  CACIB VARAŽDIN,
25.05.2013. [subota / saturday]
  CACIB VARAŽDIN,
26.05.2013. [nedjelja / sunday]
ŽIVOTOPISI SUDACA
JUDGES CV
 
PROGRAM IZLOŽBE
SHOW SCHEDULE
MJESTO IZLOŽBE
SHOW PLACE
IZLOŽBENI RED
SHOW REGULATION
ROKOVI PRIJAVA
ENTRY DEADLINES
 
UPISNINA
ENTRY FEE
 
PRIJAVNICA
ENTRY FORM
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
INFORMACIJE
INFORMATIONS
 
SPECIJALNE IZLOŽBE:
  PINČERI I ŠNAUCERI
PINSCHERS AND SCHNAUZERS
  RETRIVERI - OTKAZANO!!!
RETRIEVERS
-
CANCELED!!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski kinološki savez // Croatian Kennel Club  
T: 00385 (0)1 48 46 124, 00385 (0)1 48 46 126   //   F: 00385 (0)1 48 15 356   //   E: dogshow@hks.hr