POČETNA

DRŽAVNO PRVENTVO U RADU PASA GONIČA

1. BATERIJA Velimir VALJO
Milan ULJANČIĆ
2. BATERIJA Ante UDOVIČIĆ
Vjekoslav FILIPLIĆ
3. BATERIJA Ante MEŠTROVIĆ
Nikola ZEBA
4. BATERIJA Dalibor PEŠUTIĆ
Darko MARTINOVIĆ

 

KINOLOŠKO - LOVNI KUP SVETI HUBERT

1. BATERIJA Dragan ŽUŽA
Dušan ULJANČIĆ
2. BATERIJA Berislav PUCAR
Zlatko PITEŠA
3. BATERIJA Vicencije MRĐEN
Slobodan HRVATIN
4. BATERIJA Davorin ANDRIJAŠEVIĆ
Velimir SRUK
BARAGE
Dražen TULIČIĆ,   Branko ŠARE,   Velimir SRUK

 

DRŽAVNO PRVENTVO U RADU PASA PTIČARA

KONTINENTALNI PTIČARI

1. BATERIJA Fulvio TITONEL
Vicencije MRĐEN
2. BATERIJA Zlatko PITEŠA
Berislav PUCAR
BARAGE
Branko ŠARE,   Dražen TULIČIĆ,   Fulvio TITONEL

 

DRŽAVNO PRVENTVO U RADU PASA PTIČARA

ENGLESKI PTIČARI

Dragan ŽUŽA,    Davorin ANDRIJAŠEVIĆ,    Slobodan HRVATIN

 

ORGANIZATORI

OPĆE INFORMACIJE

PROGRAM

SUCI

PRIJAVNICE

SMJEŠTAJ

INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ  -   KINOLOŠKO DRUŠTVO ROVINJ  -  KINOLOŠKO DRUŠTVO ISTRA - PULA