PRVI ROK PRIJAVE / FIRST ENTRY DEADLINE: 07.03.2015.

NOVOSTI
NEWS

 

UPLATA UPISNINE ZA IZLOŽBU PASA

BANKOVNI RAČUN

Primatelj
HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
ILICA 61, HR - 10000 ZAGREB

IBAN
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
H R 5 7 2 3 6 0 0 0 0 1 1 0 1 3 5 3 6 4 0

Poziv na broj
za CACIB DUBROVNIK - 2728-042015
za CACIB ZADAR - 3004-010203-052015

Svrha uplate
CACIB DUBROVNIK / CACIB ZADAR 2015
(molimo stavite datum izložbe koju prijavljujete)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

KREDITNE KARTICE

VISA     /     DINERS     /     MASTER CARD
za plaćanje kreditnim karticama molimo uvećati upisninu za 5%

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NA BLAGAJNI HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA
 

na adresi Ilica 61, Zagreb

radno vrijeme
od ponedjeljka do petka
od 09,00 do 15,00 sati

 

 

 
SUDAČKA LISTA
JUDGE LIST
  CACIB DUBROVNIK,
27.04.2015.
  CACIB DUBROVNIK,
28.04.2015.
  CACIB ZADAR,
30.04.2015.
  CACIB ZADAR,
01.05.2015.
  CACIB ZADAR,
02.05.2015.
  CACIB ZADAR,
03.05.2015.
  SUDAČKI ŽIVOTOPISI
JUDGES CV
 
  SUPREME
BEST IN SHOW
 
MEĐUNARODNI
PRVAK PRVAKA

ZADAR, 02.05.2015.
INTERNATIONAL
CHAMPION OF CHAMPIONS
 
PLAĆANJE
PAYMENT
  UPISNINA
ENTRY FEE
  NAČIN PLAĆANJA
METHOD OF PAYMENT
 
PRIJAVE
ENTRIES
  FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
  ROKOVI PRIJAVA
ENTRY DEADLINE
  SLANJE PRIJAVNICE
SENDING ENTRIES
 
INFORMACIJE O IZLOŽBI
SHOW INFORMATION
  PROGRAM IZLOŽBI
SHOW SCHEDULE
  MJESTO IZLOŽBE
SHOW PLACE
 
OGLAŠAVANJE
ADVERTISING
  U KATALOGU IZLOŽBE
IN SHOW CATALOGUE
 
ŠTANDOVI
TRADE STANDS
  NAJAM ŠTANDA
RENTAL OF TRADE STANDS
 
SMJEŠTAJ
ACCOMMODATION
  DUBROVNIK
  ZADAR
 
INFORMACIJE
INFORMATION
 
 

Hrvatski Kinološki Savez  -  Croatian Kennel Club