Prijavljena legla

 
 
 
 
 OVDJE MOŽETE POGLEDATI POPIS PRIJAVLJENIH LEGLA
od 20.09.2017. do 06.10.2017. 
  
                  
Objavljujemo popis prijavljenih legla koja su dostavljena u Hrvatski kinološki savez od 20.09.2017. do 06.10.2017.
                         
        Popis prijavljenih legla obnavljat će se svakih 14 dana.                           
Objavljena legla biti će na ovom popisu do 6 mjeseci starosti prijavljenih pasa.
                          
Molimo se uzgajivače i kinološke udruge da legla prijavljuju u optimalnoj starosti od 6-7 tjedana kako bi podaci bili ažurirani na vrijeme.      
 

                     
 HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
 ILICA 61, ZAGREB
 
 REFERADA RODOVNICA
 telefon  01 / 48 46 124,    01 / 48 46 126
 fax   01 / 48 15 356
 
 Referada SPORTSKIH pasmina:
HEIDI ŠAVORA, rodovnice@hks.hr
 
 Referada LOVNIH pasmina:
MAJA ČIŽMEŠIJA, lovnerodovnice@hks.hr