Skip to main content

Državna prvenstva u radu pasa ptičara i
Kupu Sveti Hubert u 2023. godini

Hrvatski kinološki savez  i Hrvatski lovački savez u 2023. godini će zajednički organizirati
Državna prvenstva u radu lovnih pasa.

Kao i prijašnjih godina planirana je organizacija sljedećih državnih prvenstava:

Državno prvenstvo engleskih i kontinentalnih ptičara  
s odstrelom divljači i dodjelom kandidature CACIT

Državno prvenstvo u kupu Sveti Hubert

Državno prvenstvo u radu pasa ptičara i Državno prvenstvo u kupu Sveti Hubert 
održat će se od 13.-15. listopada 2023. godine na području Općine Rugvica i Zagrebačke županije. 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA PTIČARA
Uvjet za prijavljivanje natjecatelja na Državnom prvenstvo u radu pasa ptičara je da posjeduju
položen ispit u radu za ptičare s odstrelom.

Broj pasa koji se prijavljuje nije ograničen.

Natjecatelji koji će se natjecati na Državnom prvenstvu u radu pasa ptičara,
moraju se samostalno prijaviti najkasnije do ponedjeljka, 09. listopada 2023.

 

DRŽAVNO PRVENSTVO U KUPU SVETI HUBERT
Uvjet za prijavljivanje natjecatelja na Državnom prvenstvu u kupu Sveti Hubert je nastup na županijskom prvenstvu.
Iz svake županije pravo nastupa imaju tri izabrana natjecatelja u svakoj od sljedećih kategorija: muškaraca, žena i španijela.

Državno prvenstvo u radu pasa ptičara održava se po „Pravilniku za ispitivanje i ocjenjivanje rada ptičara HKS-a”
(Ispit rada britanskih i irskih ptičara s odstrelom divljači, Ispit rada kontinentalnih ptičara u polju s odstrelom divljači), 

dok će se Državno prvenstvo u kupu Sveti Hubert ocjenjivati po „Pravilniku Svjetskog prvenstva Sveti Hubert sa psima ptičarima i španijelima”.

Detaljan program održavanja Državnog prvenstva u radu pasa ptičara, Državnog prvenstva u kupu Sveti Hubert
moći će se naći na službenim stranicama Hrvatskog kinološkog saveza  drzavna.hks.hr


Tri prvoplasirana psa na Državnom prvenstvu u kupu „Sveti Hubert“ predstavljat će Hrvatski kinološki savez i Hrvatski lovački savez
na
Svjetskom prvenstvu u Svetom Hubertu koje će se održati u Slovačkoj 2023. godine. 

Hrvatski kinološki savez