Skip to main content

Formulari

Važna obavijest veza uz Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Stupanjem na snagu Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (Narodne novine, br. 76/22) koji je donesen na temelju  članka 54. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja prestala je važiti odredba iz prijašnjeg propisa kojom je bila propisana obveza obnavljanja  osposobljavanja svakih pet godina. U slučaju da se službenom kontrolom od strane veterinarske inspekcije utvrde nesukladnosti u uzgoju kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor može narediti ponovno osposobljavanje uzgajivača.

Zahtjev za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Certifikat o položenom radnom ispitu

CERTIFIKAT O POLOŽENOM RADNOM ISPITU

Ovaj certifikat je potreban za prijavljivanje pasa u razred radnih

Preuzmi