Skip to main content

Kinološkom društvu Jastrebarsko odobrava se organizacija Specijalne izložbe lovnih pasmina pasa u 2023 godini
Odobrava se sudačka lista za Međunarodne izložbe pasa u Rijeci 2023. godine
Odobrava se sudačka lista za Međunarodne izložbe pasa u Splitu 2023. godine
Odobrava se izmjena datuma održavanja Memorijala Jadran Franceschi
Primaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Ante Lučin.
Odobravaju se troškovi Povjerenstva za rad sportskih pasa HKS-a.
Odobravaju se troškovi Povjerenstva za mondioring HKS-a
Odobravaju se troškovi Povjerenstva za agility HKS-a
Odobravaju se troškovi Povjerenstva za spasilačke pse HKS-a
Skupština HKS-a za Usvajanje programa rada i financijskog plana za 2023. godinu saziva se za dan 28.12.2022. Skupština će se održati pisanim putem. Odobravaju se predloženi materijali za istu.
Skupština HKS-a održati će se do kraja mjeseca veljače 2023. Održati će se direktnim sudjelovanjem. Članovima Izvršnog odbora pravovremeno će se dostaviti točan datum i materijali za istu na odobrenje.
Odobravaju se kalendari kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza dostavljeni od Povjerenstva za agility, Povjerenstva za spasilačke pse, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa i Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za 2023. godinu.
Odobrava se kalendar uzgojnih pregleda u 2023. godinu. Način organizacije uzgojnih pregleda ostati će isti kao i 2022.godine.
Usvaja se dopuna Cjenika HKS-a za 2023 godinu koja se odnosi na visinu prijavnina izložbi HKS-a, naknade za izradu izgubljenih članskih iskaznica, cijena izrade potvrde i diploma za naslove prvaka za strane državljane
Od Matije Fička će se zatražiti očitovanje po anonimnoj prijavi
Odobrava se dodjela odlikovanja predložena od Kinološkog društva Imotski
Usvaja se prijedlog Povjerenstva za rad sportskih pasa vezan uz određivanje markiranata za uzgojne prijedloge