Skip to main content

Općini Rugvica uputiti će se pismo namjere za kupnju terena.

Usvaja se Cjenik naknada i usluga HKS-a za 2023. godinu.

Usvaja se Kalendar kinoloških manifestacija za 2023. godinu.

Odobrava se prijedlog dijela sudačke liste za Međunarodne izložbe u Karlovcu 2023. godine.

Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce: Maja Horvat, Marko Bubalo, Maja Rašić, Josip Miljković, Marijan Tušek.

Odobrava se daljnja izobrazba za sveopćeg suca za oblik Jadranki Mijatović.

Dražen Tuličić razrješuju se na vlastiti zahtjev dužnosti Predsjednika Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa Hrvatskog kinološkog saveza sa danom 1.1.2023.

Elvis Gospić i Nikola Zeba razrješuju se na vlastiti zahtjev dužnosti člana Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa Hrvatskog kinološkog saveza .

Usvaja se izvješće selektora o izboru članova reprezentacije na Europskom kupu za goniče koji se održava dana 21.-22.10.2022. godine u Čačku ( Srbija ).

Elizabeta Ferk razrješava se na vlastiti zahtjev dužnosti člana Povjerenstva za agility Hrvatskog kinološkog saveza .

Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanja predloženih od kinološke udruge Požega.

Općini Rugvica i načelniku Općine Rugvica, Mati Čičku dodjeljuje se zahvalnica za pomoć u organizaciji Državnih prvenstava u radu 2021. godine

Odobrava se blagajnički maksimum u iznosu od 150.000,00 kuna u periodu od 23.11. do 30.11.2022. godine.

Carla Ivančić imenuje se predstavnicom Hrvatskog kinološkog saveza u FCI Youth komisiji.