Skip to main content

Misija i vizija

Misija

– poslanje, zašto postojimo?

Hrvatski kinološki savez (HKS) krovna je hrvatska kinološka organizacija na nacionalnom nivou. Osnovan je 1891. godine zbog društvene potrebe za stručnom i sustavnom brigom o psima. Danas je čine 135 članica, kinološke udruge i pasminski klubovi iz svih krajeva Hrvatske. Po kinološkim pitanjima jedina predstavlja Republiku Hrvatsku pri međunarodnoj kinološkoj federaciji – FCI- u.

Danas HKS djeluje kao neprofitna i nevladina udruga čiji je osnovni cilj promocija kinologije kroz uzgoj čistokrvnih pasa, priprema i organizacija međunarodnih aktivnosti sa ostalim kinološkim savezima u svijetu, čuvanje psećeg zdravlja i briga za poboljšanje odnosa ljudi i pasa, te afirmacija i zaštita prava njenih članova.
HKS izdaje međunarodno priznate rodovnice i brine se o izobrazbi kinoloških sudaca u skladu s pravilima međunarodne kinološke federacije – FCI- em.

Vizija

– čemu stremimo, što želimo postići, kako se vidimo u budućnosti?

HKS putem svojih članica i njihovih članova radi na dobrobiti svih pasa širom Hrvatske.

CILJEVI

– strateški i ključni poslovni ciljevi – za ostvarivanje misije i vizije, te vrijednosti

 • briga o dobrobiti svih pasa
 • briga o uzgoju čistokrvnih pasa
 • razvijanje i stimuliranje hrvatske kinologije
 • briga za zdravlje, temperament i narav pasa kao najvažnijih osobitosti u pasminskim standardima
 • surađivanje s državnim institucijama na donošenju zakona o zaštiti životinja
 • posebna briga i uzgoj autohtonih pasmina pasa
 • uz suradnju i povjerenje sa svojim članicama vodi registar upisanih pasa
 • izdaje uvjerenja i potvrde o postignutim rezultatima
 • unapređivanje i zaštita kinologije te primjereno valoriziranje
 • osiguranje trajnog utjecaja u oblikovanju kinološke kulturne politike u Hrvatskoj
 • promicanje aktivnosti za pse i pseće sportove diljem Hrvatske i inozemstva
 • radom kroz izvršna, stručna tijela i povjerenstva donositi smjernice, preporuke i nadgledati provođenje po svim pitanjima vezanim za kinologiju ili dobrobiti pasa uopće
 • suradnja sa srodnim državnim institucijama
 • provođenje ovlaštenja dobivenih od Republike Hrvatske
 • suradnja, pomoć i podupiranje humanitarnih udruga vezanih uz pse
 • osiguravanje redovitih održavanja kinoloških manifestacija
 • sudjelovanje u zajedničkim projektima s partnerima iz svijeta i regije
 • povećanje prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe realizacije projekata
 • daljnje povezivanje s gospodarstvom i turizmom i traženje primjerenih organizacijskih formi
 • izdavanje glasila kinološkog saveza, publiciranje pravilnika