Skip to main content

članak 2 – točka 6

Mijenja se i glasi:

j. ) dužnosti uzgajivača su da svoja uzgojna prava ostvaruje preko kinološke organizacije u mjestu stanovanja, odnosno u najbližoj kinološkoj organizaciji mjesta stanovanja. Ukoliko je za područje stanovanja vođenje uzgoja povjereno pasminskom klubu pasmine koju uzgajivač uzgaja, svoja uzgojna prava mora obvezatno ostvariti u takvoj udruzi osim u iznimnim slučajevima kada Izvršni odbor može donijeti drugačiju odluku uz obrazloženje”.