Skip to main content

Ovom prilikom želimo Vas izvjestiti kako će se u suorganizaciji
Veterinarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog kinološkog saveza
održati osposobljavanje osoba odgovornih za uzgoj i brigu
o životinjama u uzgojima kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.


Osposobljavanje za uzgajivače održat će se u srijedu, 28.06.2023. godine u vremenu od 17,00 do 22,00 h,
putem online platforme i na njemu će predavati stručnjaci većinom veterinarske struke.

PRIJAVI SEMINAR ONLINE

zadnji rok prijave seminara putem google obrasca je 21.06.2023

Kolegij za kinologiju Veterinarskog fakulteta u Zagreb
i
Hrvatski kinološki savez

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA UZGOJ PASA

ONLINE PREDAVANJA
28.06.2023. godine – srijeda u 17,00 h


17.00 – 17.45 h
Zakonodavstvo iz područja zaštite životinja
( prof.dr.sc. Nikša Lemo dr.med.vet.)

Kroz predavanje pristupnicima će biti prezentiran Zakon o zaštiti životinja NN 102/17.
Sa osvrtom na pse i zakonska postupanjima sa psima.
Isto tako predstavit će se i Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji”.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku članak 12, podtočka a. i f.


17.45 – 18.30 h
Fiziologija i reprodukcija pasa
( Ivan Butković dr.med.vet.)
Predavanje obuhvaća prezentaciju organskih sustava kod pasa i njihovu ulogu, poput probavnog, krvožilog sustava, živčanog sustava, mišićnoskeletnog i sl.
Detaljno će se prezentirati reprodukcija pasa kroz fiziološku funkciju. Isto tako prezentirati će se graviditet i porod.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku članak 12, podtočka b., i c.


18.30 – 19.15 h
Najčešće bolesti pasa i hitna stanja
(Tea Dodig dr.med.vet.)
Predavanje obuhvaća simptome bolesti koje se najčešće javljaju u pasa sa pripadajućim bolestima.
Nadalje predavanja opisuje hitna stanja kod pasa i kako im pružiti prvu pomoć do dolaska veterinara.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku – članak 12, podtočka c., d, . i f.


PAUZA
19.15 – 19.45 h19.45 – 20.30 h

Zaštita osoblja i pasa te rizici držanja pasa
(Iva Zečević dr.med.vet.)
Predavanja opisuju najznačajnije zoonoze i na koji način se prenose u kontaktu ljudi i životinja.
Kako se zaštiti i prevenirati bolesti držatelja životinja i samih pasa.
Predavanje će također dati kratki presjek preventive od ozljeda pri manipulaciji sa psima.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku – članak 12, podtočka c. i e.


20.30 – 21.15 h
Metode uzgoja i genetske bolesti u uzgoju pasa
(Maša Efendić dr.med.vet.)
Predavanja opisuju 3 klasične metode uzgoja kod pasa.
Donosi komparaciju između 3 metode i koja je najprikladnija u pojedinim slučajevima.
Kratak osvrt o nasljeđivanju, genetske bolesti i na koji način se prenose kroz potomstvo.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku – članak 12, podtočka b.


21.15 – 22.00 h
Praktična iskustva vezana za uzgoj i držanje pasa (TBA)

(Nikola Smolić, predsjednik Povjerenstva za uzgoj sportskih pasima pasa HKS-a)
Predavanje obuhvaća razne teme sa kojima se uzgajivači pasa susreću.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku – članak 12, podtočka b., c., e, . i f.


 

PRIJAVI SEMINAR ONLINE

zadnji rok prijave seminara putem google obrasca je 21.06.2023

CIJENA SEMINARA

članovi Hrvatskog kinološkog saveza
=30,00 €

ostali polaznici
=70,00 €

 

UPLATE
Uplatu za seminar potrebno je izvršiti prilikom prijave za seminar na račun:
HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
ILICA 61, ZAGREB
IBAN:
HR5723600001101353640

 

OPIS PLAĆANJA:
online seminar 2023 + prezime sudionika

 

POTVRDE
Potvrda o osposobljenosti će se izdavati naknadno,
a u skladu sa Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.

 

ONLINE PRIJAVA – OBAVEZNO
U svrhu izdavanja potvrde o osposobljenosti te finalne potvrde Vašeg sudjelovanja molimo Vas da ispunite on-line prijavu
na donjoj poveznici najkasnije do srijede, 21.06.2023.
Ovaj obrazac obvezno je ispuniti, priložiti potvrdu o izvršenoj uplati, jer bez navedenog neće biti moguće pristupiti seminaru.

 

LINK ZA PRIJAVU
https://forms.gle/FkFi62hG1b71bxJZ8

PRIJAVI SEMINAR ONLINE

zadnji rok prijave seminara putem google obrasca je 21.06.2023