Skip to main content

Politika privatnosti

Hrvatski kinološki savez svjestan je važnosti zaštite osobnih podataka, prvenstveno zato jer ih koristimo u svrhu pružanja prikladnijih informacija i usluga našim članovima.

Uredba GDPR, koju je prihvatila Europska unija, diktira visoke standarde koji određuju kako se vaši podaci prikupljaju i čuvaju te vam omogućava uvid u iste, zahtjev za brisanje te mnogo više od toga.

Sukladno zakonodavstvu i našoj svjesnosti o važnosti tog područja, pripremili smo objašnjenja koja se odnose na zaštitu vaših podataka i prava koja kao vlasnik podataka imate. Molimo vas da objašnjenje u nastavku teksta pažljivo pročitate, prije no što pristanete na prikupljanje ili obradu vaših osobnih podataka.

Što su osobni podaci?
Osobni podaci su bilo kakvi podaci koji se odnose na određenu fizičku osobu, dakle pojedinca, bez obzira u kojem su obliku izraženi. Radi se o podacima na temelju kojih vas je moguće identificirati.

Kao primjer nabrajamo nekoliko vrsta osobnih podataka: ime, adresa e-pošte, OIB/JMBG, porezni broj, telefonski broj, registarski broj vozila, broj osobnog transakcijskog računa itd. Posebne vrste osobnih podataka predstavljaju podaci o pojedincu koji otkrivaju njegovo rasno ili etničko porijeklo, političko uvjerenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje ili članstvo u sindikatu, te obrada genetskih ili biometričkih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka u vezi zdravlja ili podataka u vezi seksualne orijentacije pojedinca, u vezi seksualnog života, podaci o osudama itd.

Upravitelj i službenik za zaštitu osobnih podataka

Upravitelj osobnih podataka je udruga Hrvatski kinološki savez, Ilica 61, 10000 Zagreb, OIB 79284126468 (u nastavku: HKS ).

Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka.
Kontakt: gdpr@hks.hr

Gdje pohranjujemo vaše osobne podatke i koliko dugo

Osobni podaci koje dobivamo od vas na temelju vaše izričite suglasnosti, pohranjeni su u elektroničkoj ili fizičkoj zbirci osobnih podataka (ovisno o obliku stečenog osobnog podatka). Zbirke su odgovarajuće tehnički osigurane i pristup njima imaju samo ovlašteni zaposlenici udruge Hrvatski kinološki savez. Osobni podaci koje nam digitalno posredujete, čuvaju se na poslužiteljima u sjedištu poduzeća, a ponekad i kod poduzeća čije alate koristimo, na primjer, ponuditelj alata za online prijavu na izložbe pasa.

Prikupljene osobne podatke čuvamo do trenutka kada nas obavijestite da više niste suglasni s čuvanjem i obradom osobnih podataka, odnosno najviše onoliko vremena koliko je potrebno da se postigne svrha u koju se podaci obrađuju, ili da zadovoljimo zakonske zahtjeve.

Prikupljanje, obrada i upotreba osobnih podataka

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti usluge koju ste od nas zatražili ili namjeravate zatražiti. U prvom redu se radi o podacima bez kojih ne možemo nastaviti daljnje poslovanje sa Vama i pružanje usluga, a uključuju najmanje vaše osnovne osobne podatke, (ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu rođenja). Vaše osobne podatke prikupljamo, njima upravljamo te ih obrađujemo samo u zakonski određene svrhe ili na temelju vaše izričite suglasnosti.

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:
– Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;
– Radi povremenog slanja poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti, ažuriranja, informacija o našim uslugama, manifestacijama itd.)
– informiranja predstavnika udruga naših članica koji su članovi tijela HKS-a o aktivnostima tih tijela (npr. sjednice ili sastanci),
– kako bismo ostali u kontaktu i informirali o aktivnostima HKS-a one osobe koje su sudjelovale na našim seminarima, edukacijama ili drugim događajima, što uključuje i informiranje pojedinaca koji su članovi pojedinih stalnih ili nestalnih radnih skupina,
– informiranja javnosti o aktivnostima HKS-a putem medija, uključujući društvene mreže i webstreaming
– druge svrhe o kojima su pojedinci informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka,

Osobni podaci koji su nam potrebni u svrhe određene zakonom (ili ugovorom), su na primjer sljedeći:

– Ime, prezime, adresa, OIB, kontaktni podaci o vlasniku psa (ukoliko je po Pravilniku o opasnim psima utvrđeno da se radi o opasnom ili moguće opasnom psu)
– Podaci o sudjelovanju u nagradnjači – do isteka nagradnjače
– Ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte u svrhu izdavanja članskih iskaznica i slanja službenog glasila HKS-a
– podaci o udrugama našim članicama te čelnim ljudima udruga Osobni podaci koji su nam potrebni u druge svrhe su sljedeći:
– Ime, prezime, adresa e-pošte prilikom prijave na e-novosti u svrhu informiranja o nadolazećim aktivnostima i uslugama HKS-a
– Ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte u svrhu izrade rodovnica, objave aktivnih legala na web stranici, slanja tetovirnih brojeva, davanja kontakta potencijalnim kupcima itd.
– Ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, podaci o kreditnoj kartici ili bankovnom računu u svrhu prijave na manifestaciju, izradu kataloga, izdavanje službenih certifikata i potvrda HKS-a
– Ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, OIB, podaci o rođenju u svrhu objave na webstranici za kinološke suce, davanje suglasnosti itd. Podaci prikupljeni suglasnošću prvenstveno su namijenjeni komunikaciji s vama i poboljšanju usluga.

Koje vrste osobnih podataka obrađujemo

HKS prikuplja i obrađuje osobne podatke koji su nam potrebni za izvođenje usluga ili ih određuje zakon tj. sklopljen ugovor, odnosno one za koje ste dali suglasnost.

Takvi osobni podaci su na primjer:
– ime i prezime
– adresa
– telefonski broj
– adresa elektroničke pošte
– podaci o rođenju
– OIB
– registarska oznaka vozila
– podaci o kreditnoj kartici ili bankovnom računu

Vaša prava na području zaštite osobnih podataka

Pravo na ispravak
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo e-mailom na gdpr@hks.hr te telefonskim pozivom na službene brojeve HKS-a.

Pravo na brisanje
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

Pravo na pristup
Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o
predviđenom razdoblju u kojemu će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na prigovor
Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

Pravo na žalbu
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU.

Ostvarivanje prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se e-mailom
gdpr@hks.hr ili poštanskim putem.

Potvrda identiteta
U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava.

Zlouporaba prava
Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Ugroženost zaštite osobnih podataka

Unatoč svom trudu da što bolje zaštitimo vaše osobne podatke, potpuna zaštita naravno ne postoji. Uvijek postoji mogućnost napada na naše IT-sustave ili nepredvidive greške koja može ugroziti sigurnost vaših osobnih podataka.

U slučaju ugrožene sigurnosti vaših osobnih podataka, kao i u slučaju da je pritom utvrđena vjerojatnost da takva ugroženost osobnih podataka može uzrokovati veliki rizik za vaša prava i slobode, obavijestiti ćemo o tome.

U slučaju ugrožene sigurnosti vaših osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja obavijestit ćemo nadležni organ, najkasnije u roku od 72 sata od trenutka spoznaje o ugroženosti vaših osobnih podataka.

Prosljeđivanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo proslijediti oglasniku Njuškalo d.o.o u svrhu potvrde pružanja usluga koje ste svojevoljno zatražili ( potvrda Vašeg članstva i broja članske iskaznice u HKS- u u svrhu dobivanja bedža na stranici www.njuskalo.hr).
Vaše osobne podatke možemo prosljeđivati drugim kinološkim društvima/ udrugama/
klubovima, FCI-u (međunarodnoj kinološkog federaciji), kinološkim savezima, pravnim
osobama u svrhu bolje povezanosti i kontakta.

Također Vaši osobni podaci te podaci kinološkog društva/kluba/udruge mogu biti proslijeđeni fizičkim osobama u informativne svrhe, npr. kontakt informacije kinološkog društva i čelnih ljudi za učlanjenje novog člana, kontakt informacije uzgajivača pasmine, kontakt informacije kinološkog suca itd.

Upravljanje privolama

Privolu za kontaktiranje, prosljeđivanje i objavu podataka na našim web stranicama
www.hks.hr (a međunarodni suci i na www.fci-judge.org) koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Promjenu i opoziv privole možete izvršiti e-mailom na gdpr@hks.hr
Ako opozovete dane privole ili prigovorite našoj obradi Vaših osobnih podataka Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na način opisan u ovom članku.

Izmjene ovih Informacija

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je dostupna na našim stranicama www.hks.hr Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

HKS može izmijeniti ove Informacije, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni putem objave na internetskim stranicama HKS-a.