Skip to main content

Šampionati

Hrvatska kinološka nada
FUTURE HOPE

INFO I FORMULAR

Naslov kinološka nada Hrvatske na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji je u starosti od 4 – 9 mjeseci ostvario :

– tri opisne ocjene vrlo perspektivan i bio tri puta prvoplasiran u razredu štenadi ili najmlađih
– opisne ocjene moraju biti dodijeljene od tri različita suca
– prva opisna ocjena mora biti ostvarena nakon 01. veljače 2019. godine

Naslov Kinološke nade Hrvatske ne može se koristiti za prijavljivanje pasa u razred prvaka!

Preuzmi formular

Hrvatski mladi prvak
CH M HR

INFO I FORMULAR

Hrvatski mladi prvak u ljepoti postaje pas koji je osvojio:

1. tri kandidature PRVAK RAZREDA MLADIH
2. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca
3. jednu kandidaturu PRM može zamijeniti kandidatura CAC-HR osvojena do 24 mjeseci starosti psa.
Taj CAC ne može se koristiti za titulu prvaka u ljepoti / izložbenog prvaka.

Ovi uvjeti vrijede za pse oštenjene nakon 01.06.2020. Za pse koji su ranije oštenjeni kandidatura CAC mora biti osvojena do 18 mjeseci starosti psa.

NASLOV MLADOG PRVAKA HRVATSKE U LJEPOTI NE MOŽE SE KORISTITI ZA PRIJAVLJIVANJE PASA U RAZRED PRVAKA!

Preuzmi formular

Hrvatski prvak u ljepoti
CH HR

INFO I FORMULAR

Za pasmine za koje je po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti POTREBAN RADNI ISPIT, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeće:

1. tri kandidature CAC-HR;

2. od tri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi (CACIB);

3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca;

4. položen radni ispit odgovarajućeg stupnja;

5. uz gore navedene uvjete naslov se može dodijeliti psu tek nakon starosti veće od 24 mjeseca

Za pasmine za koje se po pravilima FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti NE TRAŽI RADNI ISPIT, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeće:

1. četiri kandidature CAC-HR ;

2. od četiri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi (CACIB);

3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;

4. uz gore navedene uvjete naslov se može dodijeliti psu tek nakon starosti veće od 24 mjeseca

Psi koji su proglašeni za “Prvaka Hrvatske” natječu se obvezatno u razredu prvaka.

Preuzmi formular

Hrvatski izložbeni prvak
CH HR I

INFO I FORMULAR

Za pasmine za koje po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti potreban radni ispit, ali ga pas nema položenog, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeći:

1. četiri kandidature CAC-HR

2. od četiri kandidature CAC-HR najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi

3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca

4. uz gore navedene uvjete naslov se može dodijeliti psu tek nakon starosti veće od 24 mjeseca

Napomena:
Odlukom Izvršnog odbora HKS-a od 20.12.2013. istom psu mogu biti izdane obje potvrde o ispunjavanju uvjeta
o naslovu Hrvatskog prvaka u ljepoti ili Hrvatskog izložbenog prvaka.
Izložbe navedene za izdavanje jedne potvrde ne mogu biti navedene u zahtjevu za drugu titulu.

Psi koji su već proglašeni za “Prvaka Hrvatske” natječu se obvezatno u razredu prvaka.

Preuzmi formular

Veteranski prvak Hrvatske
CH V HR

INFO I FORMULAR

Hrvatski veteranski prvak ostvaruje se ukoliko je pas zadovoljio sljedeće:

1. tri naslova PRVAK RAZREDA VETERANA

2. naslovi moraju biti osvojeni od najmanje dva različita suca

NASLOV VETERANSKOG PRVAKA HRVATSKE NE MOŽE SE KORISTITI ZA PRIJAVLJIVANJE PASA U RAZRED PRVAKA!

Preuzmi formular

Grand prvak Hrvatske
CH HR G

INFO I FORMULAR

Naslov „Grand prvak Hrvatske“ na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji ispunjava sljedeće uvjete :

1. pas mora biti proglašen Prvakom Hrvatske u ljepoti (CH HR) ili Izložbenim prvakom Hrvatske ( CH HR – I )

2. četiri kandidature CAC-HR osvojene u razredu prvaka nakon stjecanja naslova Prvaka Hrvatske u ljepoti (CH HR) ili Izložbenog prvaka Hrvatske ( CH HR – I )

3. od četiri kandidature,navedene pod točkom 2 najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi;

4. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;

5. prvi CAC-HR treba biti osvojen nakon 01. ožujka 2015.

Preuzmi formular

Certifikat
o položenom radnom ispitu

INFO I FORMULAR

Ovaj certifikat je potreban za prijavljivanje pasa u razred radnih

Preuzmi formular

Hrvatski prvak u radu
CH HR R

INFO I FORMULAR

Naslov Prvak Hrvatske u radu ( CH HRR ) na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji je osvojio:

JAMARI

Dva CACT-HR u radu pod zemljom na lisicu i jednu barem treću nagradu na ispitu prirođenih osobina sa ispitom sljedoglasnosti
ili Dva CACT-HR u radu nad zemljom i jednu barem treću nagradu na ispitu u radu pod zemljom na lisicu ( najmanje lokalnog značenja )
ili Dva CACT-HR na punom radnom ispitu odnosno svestranom ispitu.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas jamar mora imati položen ispit prirođenih osobina i ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

GONIČI

Dva CACT-HR na ispitima rada goniča, ispitima glasnog gona u radu na divlju svinju u ograđenom prostoru ili na ispitu u radu na krvnom tragu s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas gonič mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

DONOSAČI DIVLJAČI ( RETRIVERI )

Dva CACT-HR na ispitima rada retrivera u donošenju, svestranom ispitu rada retrivera ili svestranom ispitu rada retrivera s donošenjem patke s potapanjem s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas donosač divljači mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

DIZAČI DIVLJAČI ( ŠUNJKAVCI )

Dva CACT-HR na ispitima rada španijela s donošenjem ili svestranom ispitu rada španijela s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.
Uz navedene uvjete svaki pas dizač divljači mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

PTIČARI

Mužjak
Dva CACT-HR na prirodnu divljač ( jedna od kandidatura mora biti osvojena u ispitu rada na trčku ) ili dva CACT-HR na prirodnu divljač i ocjenu odličan, odnosno I.nagradni razred na ispitu rada na trčku.

Ženka
Dva CACT-HR na prirodnu divljač.

Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas ptičar mora imati položen ispit rada s odstrelom kao i ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

Nakon što pas ispuni navedene uvjete molimo Vas da ispunjeni formular sa kopijama ocjenskih lista, karticama i kopijom rodovnice dostavite u HKS.

Preuzmi formular

Apsolutni prvak Hrvatske
AP CH HR

INFO I FORMULAR

Naslov “Apsolutni Prvak Hrvatske” na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji ima potvrdu o Hrvatskom prvaku u ljepoti i radu.

Preuzmi formular

Hrvatski prvak u Lure coursingu
CH LC HR

INFO I FORMULAR

Hrvatski prvak u lure coursingu – LC CH HR – za naslov prvaka Hrvatske u lure coursingu potrebne su:

  • dvije kandidature CACL – HR (ukoliko je pas već prvak neke zemlje u lure coursingu, za naslov prvaka Hrvatske u lure coursingu potrebna je samo jedna kandidatura CACL – HR)
  • potrebno je priložiti i jednu ocjenu najmanje vrlo dobar iz međurazreda, otvorenog razreda, razreda radnih ili razreda prvaka s međunarodne ili nacionalne izložbe pasa u Hrvatskoj.

Kandidatura R.CACL- HR je važeća za zatvaranje šampionata Hrvatske ukoliko je pas koji je na tom natjecanju osvojio CACL – HR već prvak Hrvatske u lure coursingu.

 

Preuzmi formular

Međunarodni certifikati

MEĐUNARODNI CERTIFIKAT ZA RADNI ISPIT

potreban certifikat za upis psa u razred RADNIH na izložbama pasa

Preuzmi formular

MEĐUNARODNI MLADI PRVAK U LJEPOTI - INT J CH

Međunarodni mladi prvak u ljepoti (Champion International de Beauté Jeune)
za pse s rodovnicama pasmina definitvno priznatih od strane FCI-a,
upisanih u rodovnu knjigu članica FCI-a (ne vrijedi za upise u HUR, provizorno priznate te nepriznate pasmine od strane FCI-a)
postaje pas koji udovoljava sljedećim uvjetima:

3 Prvaka razreda mladih (FCI CACIB J *)
– osvojenih na FCI međunarodnim izložbama nakon 1. kolovoza 2022

3 različite zemlje

3 različita suca

___________________
*FCI CACIB J – kandidatura koja se dodjeljuje na međunarodnim izložbama nakon 01.01.2023.
___________________

Nakon ispunjenja uvjeta FCI-a, vlasnik psa traži priznanje naslova Međunarodni mladi prvak u ljepoti putem HKS-a ( poslati ispunjen formular na mail championship@hks.hr), te za tu priliku prilaže slijedeće podatke i preslike dokumenata:
1. Pasminu psa i njezinu oznaku u rodovnoj knjizi
2. Mjesta i datume održavanja onih izložbi na kojima je psu bio dodijeljen Prvak razreda mladih (CACIB J) uz navodenje punog imena suca koji je dodijelio kandidaturu
3. Preslike ocjenskih lista i kartica
4. Ispravu o podrijetlu psa (rodovnicu) u fotokopiji
5. Ime i adresu vlasnika psa.

Preuzmi formular

MEĐUNARODNI VETERAN PRVAK U LJEPOTI [INT V CH]

Međunarodni veteranski prvak u ljepoti (Champion International de Beauté Veteran)
za pse s rodovnicama pasmina definitivno priznatih od strane FCI-a,
upisanih u rodovnu knjigu članica FCI-a (ne vrijedi za upise u HUR,
provizorno priznate te nepriznate pasmine od strane FCI-a) postaje pas koji udovoljava sljedećim uvjetima:

3 Prvaka razreda veterana (FCI CACIB V*)
– osvojenih na FCI međunarodnim izložbama nakon 1. kolovoza 2022

3 različite zemlje

3 različita suca

__________________
*FCI CACIB V – kandidatura koja se dodjeljuje na međunarodnim izložbama nakon 01.01.2023.
__________________

Nakon ispunjenja uvjeta FCI-a, vlasnik psa traži priznanje naslova Međunarodni veteranski prvak u ljepoti putem HKS-a ( poslati ispunjen formular na mail championship@hks.hr), te za tu priliku prilaže slijedeće podatke i preslike dokumenata:

1. Pasminu psa i njezinu oznaku u rodovnoj knjizi
2. Mjesta i datume održavanja onih izložbi na kojima je psu bio dodijeljen Prvak razreda veterana (CACIB V) uz navodenje punog imena suca koji je dodijelio kandidaturu
3. Preslike ocjenskih lista i kartica
4. Ispravu o podrijetlu psa (rodovnicu) u fotokopiji
5. Ime i adresu vlasnika psa.

Preuzmi formular

MEĐUNARODNI PRVAK U LJEPOTI [ INT CH ]

Naslov “Međunarodni prvak u ljepoti (Int.Ch.)” na traženje vlasnika, a preko HKS-a, dodijelit će FCI psu koji je osvojio:

Za pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti traži bezuvjetno potreban radni ispit:
1. dvije kandidature CACIB u dvije različite zemlje i od dva različita suca
2. od FCI-a propisani i u to vrijeme važeći ispiti
3. među postignutom prvom i posljednjom kandidaturom mora proći najmanje jedna godina ( 365 dana )

Za pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti ne traži radni ispit:
1. četiri kandidature CACIB u tri različite zemlje i od tri različita suca
2. među postignutom prvom i posljednjom kandidaturom mora proći najmanje jedna godina ( 365 dana )

Nakon ispunjenja uvjeta FCI-a, vlasnik psa traži priznanje naslova Međunarodni prvak u ljepoti (Int. Ch.) putem HKS-a (poslati ispunjen formular na mail championship@hks.hr),
te za tu priliku prilaže slijedeće podatke i preslike dokumenata:
1. Pasminu psa i njezinu oznaku u rodovnoj knjizi
2. Mjesta i datume održavanja onih izložbi na kojima je psu bio dodijeljen CACIB uz navodenje punog imena suca koji je dodijelio kandidaturu
3. Broj potvrda kandidatura CACIB primljenih od FCI-a (homologiranih), koje treba dati na uvid HKS-u, te priložiti njihove fotokopije
4. Ispravu o podrijetlu psa (rodovnicu) u fotokopiji, kao prilog uz prijedlog FCI-u
5. Dokaz o uspješno položenom radnom ispitu koji se traži u pasmina koje podliježu takvom dokazu
6. Ime i adresu vlasnika psa.

FCI objavljuje popis pasmina koje podliježu ispitu uporabivosti (uporabnom ispitu), koji je jedan od uvjeta za dobivanje naslova “Međunarodni prvak u ljepoti”.
– Generalni sekretarijat FCI-a pažljivo provjerava je li CACIB pravilno dodijeljen.

Organizatori izložbe moraju najkasnije tri mjeseca nakon izložbe poslati FCI-u po dva primjerka izložbenog kataloga i listu predloženih pasa za CACIB i Rezerva CACIB.
Ta lista mora sadržavati sljedeće podatke: Kataloški broj, ime psa, rodovnu knjigu i broj rodovne knjige, spol, pasminu i varijetet, datum štenjenja, razred, ime vlasnika i ime suca.
Pasmine se navode važećom oznakom zemlje svog porijekla, slijedi uobičajena oznaka zemlje održavanja izložbe.
Mužjaci i ženke moraju se unositi odvojeno.
Numeracija mora započeti s brojem 1 i ne smije se prekidati.
Ako neki pas nije naveden u CACIB-listi (npr. ako je zaboravljen), može se kao dokaz prihvatiti CACIB-kartica, ukoliko na listi nije naveden neki drugi pas iste pasmine i istog spola.

Preuzmi formular za sportske pasmine
Preuzmi formular za lovne pasmine s radnim ispitom

MEĐUNARODNI IZLOŽBENI PRVAK [ INT SH CH ]

Naslov “Međunarodni izložbeni prvak (Int.Sh.Ch.)” na traženje vlasnika, a preko HKS-a (poslati ispunjen formular na mail championship@hks.hr), dodijelit će FCI psu one pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti traži bezuvjetno potreban radni ispit (a pas ga nema položenog), ukoliko ispunjava sljedeće uvjete :
1. četiri kandidature CACIB u tri različite zemlje i od tri različita suca
2. između postignute prve i posljednje kandidature mora proći najmanje jedna godina (365 dana).

Nakon ispunjenja uvjeta FCI-a, vlasnik psa traži priznanje naslova Međunarodni izložbeni prvak (Int.Sh.Ch.) putem HKS-a, te za tu priliku prilaže sljedeće podatke i preslike dokumenata:
1. Pasminu psa i njezinu oznaku u rodovnoj knjizi
2. Mjesta i datume održavanja onih izložbi na kojima je psu bio dodijeljen CACIB uz navođenje punog imena suca koji je dodijelio kandidaturu
3. Broj potvrda kandidatura CACIB potvrđenih kod FCI-a (homologiranih), koje treba dati na uvid HKS-u, te priložiti njihove fotokopije
4. Ispravu o podrijetlu psa (rodovnicu) u fotokopiji, kao prilog uz prijedlog FCI-u
5. Ime i adresu vlasnika psa.

Generalni sekretarijat FCI-a pažljivo provjerava je li CACIB pravilno dodijeljen.
Organizatori izložbe moraju najkasnije tri mjeseca nakon izložbe poslati FCI-u po dva primjerka izložbenog kataloga i listu predloženih pasa za CACIB i Rezerva CACIB.
Ta lista mora sadržavati sljedeće podatke: kataloški broj, ime psa, rodovnu knjigu i broj rodovne knjige, spol, pasminu i varijetet, datum štenjenja, razred, ime vlasnika i ime suca.
Pasmine se navode važećom oznakom zemlje svog porijekla, slijedi uobičajena oznaka zemlje održavanja izložbe.
Mužjaci i ženke moraju se unositi odvojeno.
Numeracija mora započeti s brojem 1 i ne smije se prekidati.
Ako neki pas nije naveden u CACIB-listi (npr. ako je zaboravljen), može se kao dokaz prihvatiti CACIB-kartica, ukoliko na listi nije naveden neki drugi pas iste pasmine i istog spola.

Preuzmi formular

MEĐUNARODNI PRVAK U RADU [ INT CH R ]

Za ovaj naslov konkuriraju samo pasmine za koje se provode radni ispiti pod pokroviteljstvom FCI-a.
Za dobivanje naslova “Međunarodni prvak u radu” pas mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. neovisno o starosti dva CACIT-a dobivena od dva različita suca u dvije različite zemlje ili na ispitima u organizaciji dva kluba različitih nacionalnih saveza.
Oba CACIT-a moraju biti popraćena s dvije prve nagrade osvojene na međunarodnim ispitima u radu pod pokroviteljstvom FCI-a.

2. kod minimalne starosti od 15 mjeseci, na FCI-međunarodnoj izložbi, najmanje ocjenu «vrlo dobar» u razredu radnih, u međurazredu ili u otvorenom razredu
– bez obzira na broj privedenih pasa – ili u zemljama u kojima nema takve kvalifikacije 2.nagradu u tim razredima.

KONTINENTALNI PTIČARI
za te pasmine važe međunarodni prvak u radu “field trial” i međunarodni prvak u radu “hunting test”. (lovni ispit)

Da bi pas dobio naslov Međunarodni prvak u radu “field trial”, ChIT (ft) mora imati:
1. kod minimalne starosti od 15 mjeseci dva CACIT-a ili jedan CACIT i dva R.CACIT-a u field trial-u, organiziranom pod pokroviteljstvom
dva različita nacionalna kinološka saveza i dobivena od dva različita suca;

2. ako je kandidatura dodijeljena na “field trialu” na kojem se ne traži disciplina “donošenje”, tada pas mora na nekom drugom ispitu pod pokroviteljstvom FCI-a dobiti
najmanje kvalifikaciju “vrlo dobar” ili u zemljama koje nemaju te kvalifikacije 2. nagradu u “field trialu” s obaveznom disciplinom “donošenje”;

3. kod minimalne starosti od 15 mjeseci pas mora na FCI- međunarodnoj izložbi dobiti najmanje ocjenu “vrlo dobar” u razredu radnih, u međurazredu ili u otvorenom razredu
– neovisno o broju privedenih pasa – ili u zemljama u kojima nema ocjenjivanja, 2. nagradu u tim razredima.

Za dobivanje naslova Međunarodni prvak u radu “lovni ispit” ChIT (ec) pas mora imati:
1. u dobi od najmanje 15 mjeseci dva CACIT-a ili jedan CACIT i dva R.CACIT-a dobivena na lovnom ispitu pod pokroviteljstvom dva različita nacionalna kinološka saveza i od dva različita suca;
2. ako je kandidatura dodijeljena na ispitu rada u polju i na ispitu rada u vodi, pas mora još na jednom od FCI-ispita svestranosti dobiti najmanje kvalifikaciju “vrlo dobar” ili u zemljama koje nemaju te kvalifikacije, najmanje 2. nagradu u toj disciplini;
3. u dobi od najmanje 15 mjeseci pas mora na jednoj FCI-međunarodnoj izložbi dobiti najmanje ocjenu “vrlo dobar” u razredu radnih, u međurazredu ili u otvorenom razredu – neovisno o broju pasa – ili u zemljama u kojima nema ocjenjivanja, najmanje 2. nagradu.

Ako je CACIT dobio pas koji već ima naslov “Međunarodni prvak u radu”, onda se CACIT-kandidatura prenosi na psa koji je dobio R.CACIT.
Dodjelu i priznavanje naslova ChIT(ft) ili ChIT(ec) od FCI-generalnog sekretarijata vlasnik psa mora zatražiti najkasnije u roku od jedne godine preko svoga saveza.
Pri tome mora priložiti potrebnu dokumentaciju.

JAZAVČARI
Tri mogućnosti:
1. 2 CACIT-a u radu na lisicu u umjetnom rovu (BHFK) u dvije različite zemlje i najmanje 3. nagradu na ispitu svestranosti (Vp) ili sljedoglasnosti na zeca (Sp);
2. 2 CACIT-a na ispitu svestranosti ili glasnog gonjenja kao i 3. nagrada u radu na lisicu u umjetnom rovu (BHFK) ili položen ispit u radu pod zemljom na lisicu ili jazavca u dvije različite zemlje;
3. 1 CACIT u radu na lisicu u umjetnom rovu (BHFK) i jedan CACIT na ispitu svestranosti sa sljedoglasnosti na zeca u dvije različite zemlje.

 

JAZAVČARI KUNIČARI
istoga dana potrebno je dobiti 1 CACIT za izvlačenje KSchlH i 1 CACIT za istjerivanje KSpN kao i sljedoglasnost na zeca.
Pas koji je dobio R.CACIT može na zahtjev vlasnika ili nacionalnog kinološkog saveza dobiti kandidaturu CACIT pod sljedećim uvjetima:
1. ako pas koji je dobio CACIT već ima od FCI-a potvrđen naslov “Međunarodni prvak u radu” ili ako pas s kandidaturom CACIT već ima 2 CACIT-a, bez obzira je li njegov naslov “Međunarodni prvak u radu” od FCI-a potvrđen ili nije (iznimke su kontinentalni ptičari);
2. ako pas s kandidaturom CACIT u rodovnici priznatoj od FCI-a nema upisane 3 generacije;
3. ako je pas s kandidaturom CACIT – prema važećim FCI-pravilima – premlad za radni ili lovni ispit.
Na svakom ispitu može se dodijeliti samo jedan CACIT.

Iznimke:
1. jamari, jazavčari, foksterijeri, lovni terijeri i velški terijeri CACIT može dobiti svaki pas koji na ispitu pod zemljom postigne maksimalni broj bodova.
2. jazavčari CACIT mogu dobiti jazavčari koji na međunarodnom ispitu svestranosti dobiju 1. nagradni razred s najmanje 267 bodova u prvom stupnju.

Preuzmi formular - kontinentalni ptičari
Preuzmi formular - britanski ptičari
Preuzmi formular - jazavčari