Suci za sportsku radnu kinologiju

ALEN MAREKOVIĆ


Donja Reka 94
10450, Jastrebarsko
098 47 49 49

alen.marekovic@zg.t-com.hr
Sportska radna kinologija
Agility
INTERNATIONAL FCI JUDGE FOR
AGILITY
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag