Suci za sportsku radnu kinologiju

ANA BAKAŠUN


Cesarćeva 1
21000, Split
098 950 66 78

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag