Suci za sportsku radnu kinologiju

ANA BOJANIĆ


Prenjska 10
10000, Zagreb


ana.bojanic@vestigo.hr
Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
INTERNATIONAL FCI JUDGE FOR
RESCUE DOGS
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag