Suci za sportsku radnu kinologiju

BORIS KRIZMAN


Dražice 147
51000, Rijeka
098 327 843

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
II do IGP-3
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag