Suci za sportsku radnu kinologiju

DALIBOR PERŠIN


Jarčani 31
48260, Križevci
099 595 26 26

Sportska radna kinologija
INTERNATIONAL FCI JUDGE FOR UTILITY DOGS
KATEGORIJA 1
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
I do IGP-FH
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag