Suci za sportsku radnu kinologiju

DAMIR BERNACA


Šišanska 141 a
52100, Pula
099 201 33 43

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
II do IGP-3
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag