Suci za sportsku radnu kinologiju

DUBRAVKA KANCIJAN MARINIĆ


Zagrebačka 255
42000, Varaždin
098 902 88 66

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
I do IGP-FH
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag