Suci za sportsku radnu kinologiju

IVAN MIHOLIĆ


Mrkšina 3 a
10020, Sveta Klara
098 273 396

Sportska radna kinologija
INTERNATIONAL FCI JUDGE FOR UTILITY DOGS
KATEGORIJA 3
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
II do IGP-3
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag