Suci za sportsku radnu kinologiju

IVICA ČONDRIĆ


F.Volfla 2
10000, Zagreb
092 258 34 56

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag