Suci za sportsku radnu kinologiju

JASNA KOVAČIĆ


Ratarska 6
10000, Zagreb
099 418 13 00

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
II do IGP-3
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag