Suci za sportsku radnu kinologiju

MAJA ČOSIĆ


M.Kolarića 1
42000, Varaždin
098 138 63 30

karat.borzoi@gmail.com
Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
INTERNATIONAL FCI JUDGE FOR
LURE COURSING
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag