Suci za sportsku radnu kinologiju

MIRELA MLINAREC


Nalješkovićeva 19
10000, Zagreb
091 73 47 726

mirela@mlinarec.com
Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
INTERNATIONAL FCI JUDGE FOR
RESCUE DOGS
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag