Suci za sportsku radnu kinologiju

ROBERT GRGIĆ


Kolodvorska 44
44320, Kutina
098 262 014

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
II do IGP-3
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag