Suci za sportsku radnu kinologiju

SREĆKO KUKIĆ


Šumska 10, Drenčec
10361, Sesvetski Kraljevec
091 270 59 97

Sportska radna kinologija
INTERNATIONAL FCI JUDGE FOR UTILITY DOGS
KATEGORIJA 1
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag