Suci za sportsku radnu kinologiju

TOMISLAV KANJUH


Dobriše Cesarića 80 A
42000, Varaždin
095 575 68 60

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
31.12.2022.
III
kategorije:
vrijedi do
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag