Suci za sportsku radnu kinologiju

TOMISLAV MITROVIĆ


Pavićeva 79
31400, Đakovo
091 529 75 28

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
II do IGP-3
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag