Suci za sportsku radnu kinologiju

VJEKOSLAV ANTIĆ


Miroslava Krleže 24
23000, Zadar
095 968 03 65

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
I do IGP-FH
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag