Suci za sportsku radnu kinologiju

ŽELJKO GORA


Komesova 30
10360, Sesvete


zeljkogora@gmail.com
Sportska radna kinologija
Agility
INTERNATIONAL FCI JUDGE FOR
AGILITY
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag