Suci za sportsku radnu kinologiju

ZRINKO DUJMOVIĆ


O.Ivekovića 45
31400, Đakovo
097 600 60 49

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
Ovlaštenici testa socijalizacije
DA
Natrag