Suci za sportsku radnu kinologiju

ZVONKO KLEN


O.Župančića 29
42000, Varaždin
098 793 218

Sportska radna kinologija
Agility
Spasilački psi
Lure coursing
Markiranti
Tragopolagači
I do IGP-FH
Ovlaštenici testa socijalizacije
Natrag