Skip to main content

Tražiš štene?

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

referada rodovnica sportskih pasmina pasa
HEIDI ŠAVORA
rodovnice@hks.hr
01 / 48 46 124

referada rodovnica lovnih pasmina pasa
MAJA ČIŽMEŠIJA
lovnerodovnice@hks.hr
01 / 48 46 124

Reci DA kontroliranom uzgoju!

U nastavku možete pronaći poveznicu na popis dostavljenih prijava legla u Hrvatski kinološki savez do 06.11.2023.

Uzgajivač prijavljuje leglo Hrvatskom kinološkom savezu
najranije sa 6 tjedana starosti legla,
a najkasnije do 12. tjedna starosti legla.

Prijavljena legla