BULDOG KLUB HRVATSKA


OIB: 33649456864

Ivana Gorana Kovačića 13
43000, Bjelovar

buldog.klub.hrvatska@gmail.com
Predsjednik
Danijela Manola Čoholić Žejane 59 51212 Vele Mune 091 202 18 95
Tajnik
Danijela Manola Čoholić Žejane 59 51212 Vele Mune 091 202 18 95
Blagajnik
Voditelj uzgoja
Natrag