HRVATSKA KINOLOŠKA UDRUGA VIROVITICA


OIB: 05282058402

Bilogorska 59, Sveti Đurađ
33000, Virovitica

hku.virovitica1234@gmail.com
Predsjednik
Andrea Leš
099 21 42 805
croata.dals@gmail.com
Tajnik
Marijana Pošta
091 24 28 177
postam@net.hr
Blagajnik
Marijana Pošta
091 24 28 177
postam@net.hr
Voditelj uzgoja
Stjepan Stolnik
095 75 15 858
Natrag