HRVATSKA UDRUGA DALMATINSKIH PASA – ATILA DUBAC


OIB: 79880686405

Ilica 61
10000, Zagreb

croatian.dalmatian.adubac.club@gmail.com
Predsjednik
Ivana Bakal
095 866 67 38
ivanabakal@gmail.com
Tajnik
Valentina Bocak
098 721 178
valentina.bocak@gmail.com
Blagajnik
Valentina Bocak
098 721 178
valentina.bocak@gmail.com
Voditelj uzgoja
Željko Radić
091 343 4412
zeljko.radic777@gmail.com
Ivana Bakal
095 866 67 38
ivanabakal@gmail.com
Natrag