Skip to main content

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Ilica 61, 10000 Zagreb

raspisuje

POZIVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za
sponzoriranje Svjetske izložbe pasa

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Predmet poziva odnosi se na sponzoriranje Svjetske izložbe pasa u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza koja se održava u Zagrebu od 25. do 28. travnja 2024.


OPSEG SPONZORSTVA

U sponzoriranje obavezno ulazi: ogradice za izložbene krugove, natjecateljski brojevi, uređenje centralnog kruga u dogovoru s organizatorom, uređenje odvojenog slikališta u dogovoru s organizatorom.

U sponzoriranje Svjetske izložbe pasa ulazi i pokrivanje određenog dijela stvarnih troškova nastalih provođenjem izložbe.

Hrvatski kinološki savez generalnom sponzoru osigurava: naziv generalnog sponzora bez mogućnosti da neko drugo poduzeće ima isti naziv, promotivni prostor veličine do 200m2 u dvorani gdje se nalaze promotivni prostori kinoloških saveza, samostalno označavanje generalnog sponzora svih prostora po izboru oznakom generalnog sponzora. Svi promotivni materijali vezani uz izložbu kao što su katalozi, prijavnice, promotivni materijali i sl. također će biti označeni znakom generalnog sponzora.


FINANCIJSKA VRIJEDNOST SPONZORSTVA

Financijsku vrijednost sponzorstva određuje zainteresirani sponzor u dostavi ponude.

Hrvatski kinološki savez donosi odluku o odabiru glavnog sponzora temeljem najpovoljnije ukupne ponude sponzorstva .
Hrvatski kinološki savez zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.


KOME SE OBRATITI

Sva pitanja u vezi s natječajem mogu se postaviti telefonskim putem kod tajnika HKS-a: Bojan Mataković na 01 4846 124 i elektroničkim putem na: hks@hks.hr


KAKO SE PRIJAVITI

Natječaj je otvoren od 01.04.2023. do 20.04. 2023. godine.

Na natječaj se prijavljuje putem zatvorenih ponuda.

Ponuda treba sadržavati osnovne podatke o sponzoru, opsegu i iznosu sponzorstva.

Zatvorenu ponudu je potrebno dostaviti u sjedište Hrvatskog kinološkog saveza najkasnije do 20. travnja 2023. s naznakom «Ponuda za sponzoriranje Svjetske izložbe pasa».

Prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE

Odabir najbolje ponude izvršit će Povjerenstvo za izbor najbolje ponude za sponzoriranje.

Svaki prijavitelj koji ne ispunjava propisane uvjete Natječaja, o tome će dobiti obavijest elektroničkim putem.

Po izvršenom odabiru, s generalnim sponzorom Svjetske izložbe pasa potpisat će se ugovor o sponzoriranju.

 

U Zagrebu, 31.03.2023.

Predsjednik Hrvatskog kinološkog saveza
Branko Šare