POČETNA
HOME

STATISTIKE  -  STATISTICS
  

O UMAGU
ABOUT UMAG
SUDAČKA LISTA / JUDGE LIST
  CACIB UMAG, 30.05.2015.
[subota / saturday]
CACIB UMAG, 31.05.2015.
[nedjelja / sunday]
ŽIVOTOPISI
JUDGES CV
UPISNINA
ENTRY FEE
NAČIN PLAĆANJA
METHOD OF PAYMENT
FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
PROGRAM IZLOŽBE
SHOW SCHEDULE
MJESTO IZLOŽBE
SHOW PLACE
IZLOŽBENI  RED
SHOW REGULATIONS
SMJEŠTAJ
ACCOMMODATION
OGLAŠAVANJE U KATALOGU
ADVERTISING IN THE CATALOGUE
INFORMACIJE
INFORMATION

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hrvatski kinološki savez / Croatian Kennel Club       Ilica 61, HR - 10000 Zagreb        T: 00385 (0)1 48 46 124      F: 00385 (0)1 48 15 356      E: dogshow@hks.hr