POČETNA


Državno prvenstvo u radu pasa ptičara i Kup Sveti Hubert – Memorijal Marko Medar
 

 Hrvatski kinološki savez i Povjerenstvo za uzgoj i rad lovnih pasa HKS-a,
a u suradnji s Kinološkim društvom "Dalmatinski pas“ Zadar organizira
Državno prvenstvo u radu pasa ptičara i Kup Sveti Hubert koje će se održati
u Zadru
09. i 10. studenog 2013.godine.

Shodno navedenom datumu organizatori Županijskih takmičenja moraju održati
takmičenja za izbor natjecatelja svoje županije najkasnije do
03. studenog 2013. godine,
te prijaviti natjecatelje iz svoje županije najkasnije do
03. studenog 2013. godine.

Broj natjecatelja po županiji koji se prijavljuje za natjecanje na Državnom prvenstvu u radu pasa ptičara
je 4 + 1 rezerva za kontinentalne ptičare i 4+1 rezerva za engleske ptičare,
te za Kup Sv. Hubert 3+1 rezerva.
Predstavnike županije za natjecanje na Državnom prvenstvu određuje
izbornik županije ukoliko je prethodno imenovan ili sudačko povjerenstvo na samoj manifestaciji.

Natjecatelji koji su se natjecali na županijskom prvenstvu, a nisu određeni u reprezentaciju županije
mogu se samostalno prijaviti na Državno prvenstvo uz uvjet da posjeduju položen ispit rada
onog tipa po kojem se održava državno prvenstvo, ali se u tom slučaju ne natječu za županiju.
Ovo vrijedi isključivo za natjecanje na Državnom prvenstvu u radu pasa ptičara dok se ne odnosi na Kup Sv. Hubert.
Vlasnici pasa na županijskim prvenstvima imaju se pravo natjecati isključivo ukoliko im je mjesto prebivališta u županiji
u kojoj se natječu ili posjeduju potvrdu o najmanje trogodišnjem članstvu neke od kinoloških udruga s područja županije
u kojoj žele da se natječu psi u njihovom vlasništvu.

Županijska prvenstva i Državno prvenstvo u radu pasa ptičara održava se po
"Pravilniku svjetskog prvenstva u radu pasa ptičara",
a državno prvenstvo za Kup Sv.Hubert po "Pravilniku lovačko - kinološkog kupa Sveti Hubert sa psima ptičarima i španijelima".

ORGANIZATORI
OPĆE INFORMACIJE
PROGRAM
SUCI
PRIJAVNICA
SMJEŠTAJ
INFORMACIJE
 


 

 

 

 

 

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
ILICA 61, HR - 10000 ZAGREB
T: (0)1 48 46 124;     (0)1 48 46 126      F: (0)1 48 15 356       E: hks@hks.hr