POČETNA
HOME

 

Ovdje možete preuzeti formular prijavnice
u MS WORD formatu

 

Ovdje možete preuzeti formular prijavnice
u PDF formatu

 

PROGRAM
SCHEDULE
SUDAČKA LISTA
JUDGE LIST
  CAC VUKOVAR,
14.09.2012.
  CACIB OSIJEK,
15.09.2012.
  CACIB OSIJEK,
16.09.2012.
ŽIVOTOPISI SUDACA
JUDGES CV
UPISNINA
ENTRY FEE
ZADNJI ROK PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
PRIJAVNICA
ENTRY FORM
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
MJESTO IZLOŽBE
SHOW PLACE
UVJETI IZLAGANJA
SHOW REGULATIONS
INFORMACIJE
INFORMATIONS
 
BEST IN SHOW REZULTATI
BEST IN SHOW RESULTS
FOTOGALERIJA
PHOTOGALLERY
 
 

Hrvatski kinološki savez  -  Croatian Kennel Club