PRVI ROK
FIRST DEADLINE
07.03.2014.
DRUGI ROK
SECOND DEADLINE
21.03.2014.
ZADNJI ROK
ENTRY DEADLINE
04.04.2014.
POČETNA STRANICA
HOME PAGE

MEĐUNARODNI PRVAK PRVAKA
INTERNATIONAL CHAMPION OF CHAMPIONS
Zadar, 03.05.2014.

 

PROGRAM / SCHEDULE

PETAK / FRIDAY, 02.05.2014.

17,30 - 19,00 h
predkvalifikacije / prequalification


SUBOTA / SATURDAY
, 03.05.2014.
19,30 h
finale i gala večera / finals and gala dinnerSUCI / JUDGES

Ann Beatriz Knoll (BRA)
Janusz Opara (PL)
Nikša Lemo (HR)
 

UPISNINA / ENTRY FEE
Pristupnina iznosi 250,00 kn za domaće izlagače,
što podrazumijeva i večeru za jednu osobu.

Entry fee is 35,00 € for foreigners,
which includes dinner for one person.
 

NAČIN PLAĆANJA / METHOD OF PAYMENT
Sve informacije u vezi plaćanja možete pogledati ovdje!
All information abour payment you can see here!

 

FORMULAR PRIJAVNICE / APPLICATION ENTRY FORM
Prijavnicu za Prvak Prvaka možete preuzeti ovdje!
Entry fee for Champion of Champions you can download here!

 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU / ENTRY DEADLINE
04.04.2014.
 

SLANJE PRIJAVNICA / SENDING ENTRIES
FAKSOM / BY FAX:
00385 (0)1 48 15 356

E-MAILOM / BY E-MAIL:
dogshow@hks.hr

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SUDJELOVANJE / PARTICIPATION
Pravo sudjelovanja imaju psi koji su proglašeni Hrvatskim mladim prvacima u ljepoti i
svi internacionalni prvaci i nacionalni prvaci zemalja koje priznaje FCI.

From this year for the competition can apply Croatian Junior champions in beauty and
all the International and National champions of countries recognized by the FCI.

PREDNATJECANJE / PRE-SELECTION
Prednatjecanje će se održati prije završnog natjecanja finalista. Suci će imati mogućnost
pregledati svakog psa posebno u stavu i kretanju.
Ocijenit će svakog psa ocjenom od 1 do 10, a ocjene će biti upisane na poseban ocjenjivački list.
Tri suca ocjenjivat će zasebno i upisivati svaki u svoju listu ocjene te neće smjeti komunicirati s
drugim sucima tijekom suđenja.

Nakon ocjenjivanja i dodjeljivanja bodova, ocjenjivačke liste predat će se komisiji,
koja će zbrojiti bodove te napraviti listu finalista po kataloškim brojevima (32 psa)
i tu listu predati u zatvorenoj omotnici voditelju priredbe.
Na toj listi psi će biti poredani po kataloškim brojevima, a ne po naj-većem broju bodova
koje su prikupili u prednatjecanju.

U slučaju da dva ili više pasa imaju isti broj bodova, prednost će dobiti po prethodno dogovorenom
kriteriju spola (prednost dobivaju ženke), broju titula prvaka zatraženih prilikom prijavljivanja te po starosti psa.

Pre-selection will be held before the final competition of the finalists.
The judges will have the opportunity to examine each dog one by one
and to have a look at them in stand and in move-ment.
They will evaluate each dog with a mark from 1 to 10, and the marks will be written in special judging lists.
There will be three separated judging tables in the ring, and the judges will not be allowed to communicate
with each other during judging.

After awarding marks (points) will have been completed, the judging lists will be handed over to a commission,
who will sum up the points and forward a list with the catalogue numbers of the finalists (32 dogs)
in a closed envelope to the master of ceremonies.
On the list, the dogs will be ordered according to their catalogue numbers,
not the number of points achieved. In case two or more dogs have the same number of points,
the preference will be given according to the sex criteria agreed previously (preference given to females),
the number of champion titles required for entry and the age of the dog.

TIJEK FINALA / THE COURSE OF FINALS
U finalnom natjecanju u ring ulaze svi prijavljeni psi redom po grupama.
Za svaku FCI grupu procedura je ista - psi ulaze i nakon svečanog obilaska zaustavljaju se u stavu,
a voditelj pro-grama proglašava kataloške brojeve plasiranih pasa - finalista.

Finalisti javno izvlače brojeve za sudjelovanje u finalu, dok ostali psi odlaze iz ringa uz preuzi-manje
prigodne nagrade. Parovi se formiraju prema brojevima koje su ždrijebom javno izvukli finalisti.
Tablica formiranih parova nalazit će se otisnuta u katalogu izložbe i prema njoj će se formirati i daljnji parovi.
Tri finalna suca javno izabiru ljepšeg psa u prikazanom paru.

Od izabranih pasa formiraju se novi parovi i tako se nastavlja do formiranja završnog para
gdje će se od posljednja dva psa izabrati pobjednik.

In final part of the competition all participants enter the ring according to FCI groups.

The procedure is identical for each FCI group - the dogs enter one by one and,
after having walked ceremonially around the ring, they stop while the master of ceremonies
announces the catalogue numbers of the best placed dogs - finalists.

The finalists draw publicly the numbers for participation in the finals, while other dogs leave the
ring collecting appropriate prizes. Couples are formed according to the numbers that the finalists have drawn publicly.
The table of the couples formed will be printed in the catalogue, and it will serve as base for forming further couples.
The three final judges select publicly the best dog in the couple presented.

Further couples are formed from the dogs selected and continuing the same way until forming the final couple.
The winner is selected between the two final dogs.

SUDAČKA LISTA - JUDGE LIST
  CACIB DUBROVNIK, 28.04.2014.
  CACIB DUBROVNIK, 29.04.2014.
  CACIB ZADAR, 01.05.2014.
  CACIB ZADAR, 02.05.2014.
  CACIB ZADAR, 03.05.2014.
  CACIB ZADAR, 04.05.2014.
  ŽIVOTOPISI SUDACA - JUDGES CV
 
SUPREME
BEST IN SHOW ZADAR 2014
 
UPISNINA
ENTRY FEE
NAČIN PLAĆANJA
METHOD OF PAYMENT
 
FORMULAR PRIJAVNICE
APPLICATION ENTRY FORM
 
ROKOVI PRIJAVA
ENTRY DEADLINE
 
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
 
MEĐUNARODNI PRVAK PRVAKA
INTERN. CHAMPION OF CHAMPIONS
Zadar, 03.05.2014.
 
PROGRAM IZLOŽBE
SHOW SCHEDULES
MJESTO IZLOŽBE
SHOW PLACE
SMJEŠTAJ
ACCOMODATION
OGLAŠAVANJE U KATALOGU
ADVERTISING IN THE CATALOGUE
 
INFORMACIJE
INFORMATION
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hrvatski Kinološki Savez / Croatian Kennel Club   -   Ilica 61, HR - 10000 Zagreb