POČETNA
HOME

 MEĐUNARODNI PRVAK PRVAKA
Zadar, 03.05.2013.

 

Prvak prvaka je kinološka manifestacija puna dinamike
i uzbuđenja do samoga kraja.
Natjecanje se odvija u dva dijela.
Prvi dio je predselekcija koju prolaze svi prijavljeni psi.
Predselekcija je  bodovno ocjenjivanje od 1 do 10 kod sva tri suca.
Ovo ocjenjivanje će biti u petak ujutro,
 odvija se vrlo brzo,  a pas prelazi iz kruga u krug
kako bi ga svaki sudac bodovao.
Suci prilikom predselekcije ne komuniciraju,
niti znaju kakve bodove je pas dobio kod drugih sudaca.
Posebna komisija odmah nakon ocjenjivanja uzima sve
tri bodovne liste pojedinog psa,
a podaci se zbrajaju u kancelariji.

Nakon ovog dijela biti će stanka od navečer koja će biti
dovoljna da se svi natjecatelji i suci osvježe, presvuku i urede za svečanu večeru na kojoj će biti finale.
Zajednički odlazak na svečanu večeru sa svim prijavljenim psima predviđen je za 19,30 sati,
kada će kolona sudaca i natjecatelja organizirano krenuti
s Borika prema centru Zadra,
gdje će biti osigurano parkiralište.
Svečana večera će se održati u zadarskom Arsenalu,
koji je s veseljem prihvatio domaćinstvo ovog neobičnog događanja.
Ovaj prostor je u Zadru poznat kao mjesto ekskluzivnih priredbi i
uvjereni smo da će i naši izlagači u njemu uživati.

U 21 sat će početi drugi dio, objava predselekcijskih rezultata,
a 32 psa koja su osvojila najveći broj bodova idu dalje u izbor prvaka među prvacima. Javnim izvlačenjem brojeva određuju se parovi koji će se dalje natjecati. Suci više ne komuniciraju s vodičima i psima, ocjenjuju „na viđeno“ da li se opredjeljuju za jednog ili drugog psa iz para. Psi stoje na oznakama crvene ili plave boje, a suci svjetlosnim znakom glasaju za crvenog ili plavog. Suci su fizički razdvojeni, ne komuniciraju, niti u trenutku ocjenjivanja znaju kako odlučuju druga dvojica. „Pobjeđeni“ napušta selekciju, a pobjednik ide dalje s pobjednikom iz idućeg para i tako do kraja dok ne ostanu samo dva psa, samo posljednji par. U tom trenutku natjecanje će biti na vrhuncu i nakon zadnjeg glasanja proglasit ćemo pobjednika.
Ovo dinamično natjecanje biti vrlo brzo,
pa ćemo pobjednika saznati za odprilike sat vremena.

Nakon čestitanja i fotografiranja prepustit ćemo se užitku opuštanja
u zadarskoj mirnoj i toploj večeri i delicijama koje će nam servirati.

Ova večer zahtjeva formalnu, svečanu odjeću,
a psi će uz blješteće ogrlice,
povodnike i sprejeve s miomirisima trebati imati i kaveze
gdje će se mirno odmarati za vrijeme trajanja večere.

 

UPISNINA
Upisnina za prijavu je 250,00 kn za domaće izlagače,
što podrazumijeva i večeru za jednu osobu.

Prijave izlagača državljanina Republike Hrvatske bez priložene
potvrde o uplati neće biti prihvaćene!

Svaka dodatna večera iznosi 250,00 kn,
te ju je potrebno uplatiti i rezervirati do 24.04.2013.


Žiro račun i način uplate
možete pogledati OVDJE.SATNICA
09,30 h  
ulazak izlagača na prostor predkvalifikacija (Borik)

10,30 - 14,00 h
predkvalifikacije (Borik)

19,30 h
finale i gala večera (restoran ARSENAL, Zadar)

 

SUCI
SYLVIE DESSERNE (F)
RODI HUBENTHAL (N)
VIBOR JEŽEK (HR)

 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU
10.04.2013.

 

SLANJE PRIJAVNICA
e-mail:
dogshow@hks.hr

fax:
00385 (0)1 48 15 356

 

 

INTERNATIONAL
CHAMPION OF CHAMPIONS
Zadar, 03.05.2013.


Champion of Champions is a canine event full of dynamic and excitement to the end. The competition takes place in two parts.
The first part is the Pre-selection, through which pass all dogs entered. Pre-selection is taking part at all 3 judges,
and they give points from 1-10 to each dog.

 This evaluation will be held on Friday in the morning, it is happenning  very rapidly, and the dog goes from ring to ring  to every judge so he could grade him. Judges during the preselection do not communicate, nor do they know how many points the dog got from the other judges.
Special Commission immediately takes all three evaluation score sheets of each dog, and the data is summing in the office.

After this part there will be a break till afternoon, that will be enough for all competitors and judges  to refresh, to change clothes for the gala dinner on which will be held the final. The dinner accompanied with all dogs, is scheduled for 19:30 pm, when the column of the judges and contestants start with an organized moving from Borik toward the center of Zadar, where will be a lot of  parking space . Gala Dinner will be held in Zadar Arsenal, who gladly accepted the household of unusual event . This area is known in Zadar as the place of exclusive events and we are confident that our exhibitors will enjoy it.

At 21:00 pm will begin the second part, the announcement of pre-selection results, and 32 dogs that received the highest score of points go further.  Pairs of the dogs will be determined by public drawing of numbers.  Judges no longer communicate with the handlers or dogs, they just "evaluate what they see" choosing one of the dogs from the pair.  Dogs are standing on red or blue circle, and the judges vote with light signal for the  red or blue one. . Judges are physically separated, do not communicate, and they don’t even know in the time of evaluation how the other two voted. "Defeated" leaves the selection and the winner goes ahead with the winner of the next pair and so on until  there is only two dogs left, only one pair.  At this point the competition will be at its peak and after the last vote will be declared the winner. This dynamic event will be very quick, so we'll know the winner for approximately one hour.

After greetings and photographs we will let ourselves  to the pleasure of relaxing in the quiet  and warm evening of Zadar and delicacies that  we will be served.
This dinner requires a formal  outfit, and the cages for the dogs will be obligatory as well so the dogs can rest in the special part of the restaurant.

 

 

ENTRY FEE

Application fee is 35,00 € for foreigners,
which includes dinner for one person also.

Each additional dinner costs 35,00 €.
You are kindly pleased to make reservation and payment for it latest till 24.04.2013

 

Bank account and method of payment
you can find HERE.TIMETABLE
09,30 h  
entrance of exhibitors to prequalification (Borik)

10,30 - 14,00 h
prequalification (Borik)

19,30 h
finals and gala dinner (restoran ARSENAL, Zadar)

 

JUDGES
SYLVIE DESSERNE (F)
RODI HUBENTHAL (N)
VIBOR JEŽEK (HR)

 

ENTRY DEADLINE
10.04.2013.

 

SENDING ENTIRES
e-mail:
dogshow@hks.hr

fax:
00385 (0)1 48 15 356

 

O ZADRU
ABOUT ZADAR
 
SUCI / JUDGES
  CACIB ZADAR, 01.05.2013.
[srijeda / wednesday]
  CACIB ZADAR, 02.05.2013.
[četvrtak / thursday]
  CHAMPION OF CHAMPIONS, 03.05.2013.
[petak / friday]
  CACIB ZADAR, 04.05.2013.
[subota / saturday]
  CACIB ZADAR, 05.05.2013.
[nedjelja / sunday]
  SUPREME BEST IN SHOW, 05.05.2013.
ŽIVOTOPISI SUDACA
JUDGES CV
 
PROGRAM IZLOŽBI
SHOW SCHEDULES
MJESTO IZLOŽBI
SHOW PLACE
IZLOŽBENI RED
SHOW REGULATION
ROKOVI PRIJAVA
ENTRY DEADLINE
 
SMJEŠTAJ U ZADRU
ACCOMODATION IN ZADAR
 
UPISNINA ZA CACIB IZLOŽBE
ENTRY FEE FOR CACIB SHOWS
 
PRIJAVNICA
ENTRY FORM
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
 
MEĐUNARODNI PRVAK PRVAKA
INT. CHAMPION OF CHAMPIONS
Zadar, 03.05.2013
HRVATSKI TOP TEN
ZA 2012. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

Hrvatski kinološki savez // Croatian Kennel Club  
T: 00385 (0)1 48 46 124, 00385 (0)1 48 46 126   //   F: 00385 (0)1 48 15 356   //   E: dogshow@hks.hr